A A

Spreekuur

Ook nu kunt bij ons terecht voor medisch advies of een behandeling. Zonder lange wachttijden. Elke patiënt proberen we voldoende tijd en aandacht te geven. Maar er zijn wel een aantal dingen veranderd juist om veilige zorg en behandeling aan iedereen te kunnen geven. Kijk ook een filmpje hierover.

Heeft u klachten of vragen over uw gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl Daar leest u wat u kunt doen en of u de huisarts moet bellen. U vindt daar ook een corona-vragentest om zelf te doen.

Bij het maken van een afspraak via de telefoon zal de assistente eerst vragen wat uw klachten zijn. Zo weet zij welke zorg op dat moment het beste bij u past, bijvoorbeeld een advies via de telefoon, een afspraak met de huisarts op de praktijk of bij u thuis. Of soms hulp van een andere zorgverlener. Verder vraagt zij altijd of u klachten heeft van verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts.

Door corona en de maatregelen is het niet altijd verstandig dat u naar de praktijk komt. Of dat de huisarts bij u thuiskomt. Misschien wilt u dit zelf ook liever niet, bijvoorbeeld omdat u een zwakke gezondheid heeft. Uw huisarts overlegt met u wat in uw situatie het beste is. Samen bekijkt u hoe het voor u zo veilig mogelijk kan. Dat is extra belangrijk tijdens deze coronacrisis. We zullen zoveel mogelijk vragen telefonisch beantwoorden via het terugbelspreekuur of met een e-consult via mijngezondheid.net.

Blijf thuis en binnen en kom niet naar het spreekuur als u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Doe dan de corona-vragentest of overleg zo nodig met de assistente of het noodzakelijk is dat u naar het spreekuur komt!

Als u klachten heeft zoals hoesten en/of kortademigheid EN koorts (bij ouderen een koortsig gevoel) en het is nodig om bij een arts te komen, dan maken wij een afspraak aan het eind van de middag. De arts draagt dan beschermende kleding en u komt via een andere ingang binnen. Dit om te voorkomen dat anderen mogelijk met het coronavirus besmet worden. U mag maximaal één begeleider meenemen.

Vanwege het coronavirus is de schuifdeur bij de ingang gesloten. U kunt aanbellen als u een afspraak heeft dan wordt de deur geopend. U mag maximaal één iemand meenemen als begeleiding naar het spreekuur.

Bestellen van medicijnen kan niet meer bij de balie. U kunt dit telefonisch, via het formulier op de website of via mijngezondheid.net doen. Verwijsbrieven zullen wij zo veel mogelijk naar u mailen of anders opsturen.

Er is geen inloopuur meer voor bloedprikken door de STAR-SHL op onze locatie. Vanwege het coronavirus wordt dit alleen op afspraak gedaan. U dit online doen via STAR-SHL of door te bellen met het klantcontactcentrum (telefoonnummer 088 020 95 55, geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur).

Soms heeft u regelmatig begeleiding en controle nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld als u diabetes of een longziekte heeft. Door corona worden veel afspraken uitgesteld. Uw huisarts zal samen met de praktijkondersteuner bekijken hoe u toch zoveel mogelijk de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Vaak gaat dat via de telefoon, via videobellen of via internet.

Dus, ook tijdens de coronacrisis geldt:

  • Maak u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten?
  • Kijk op Thuisarts.nl of u er zelf iets aan kunt doen.
  • Op Thuisarts staat vaak ook wanneer u uw huisarts of specialist beter kunt bellen.  
  • Bel of zoek gerust contact via internet of e-mail uw huisarts of specialist bij klachten. Dat blijft belangrijk, ook in deze coronatijd.
  • Komt NIET naar de praktijk.

Terugbelspreekuur

Wij hebben een terugbelspreekuur. U kunt van 08.00 uur tot 12.00 uur de praktijk bellen en vragen of de huisarts u terugbelt. De assistente schrijft uw nummer op en vraagt wat de reden is van uw terugbelverzoek. Zo weet de huisarts waar het over gaat en kunnen we alvast uw gegevens opzoeken. De huisarts belt u dezelfde dag terug. Als u de telefoon mist, bellen we nog 1x terug. Als u dan weer de telefoon niet opneemt, moet u zelf weer bellen voor een nieuwe terugbelafspraak.

Het terugbelspreekuur is bedoeld voor korte adviezen en het doorgeven van uitslagen. Soms is het nodig om alsnog een afspraak te maken voor het gewone spreekuur.

Soms kan de huisarts niet terugbellen op het aangegeven tijdstip. Bijvoorbeeld door een spoedgeval of drukte. We proberen wel altijd om alle vragen voor 12.00 uur te beantwoorden.

U bent verantwoordelijk voor het opvragen van uw uitslagen.

Huisbezoek

Als u echt niet naar de praktijk kunt komen, kunt een huisbezoek (visite) aanvragen. Doet u dat vóór 10:00 uur. Vraagt u een visite aan na 10:00 uur? Dan is het niet zeker dat de visite nog dezelfde dag kan plaatsvinden. Bij spoed maken we een uitzondering.

Let op: we kunnen u beter onderzoeken en behandelen in de praktijk. Vaak is het daarom verstandiger om naar de praktijk te komen.

Opname

Wilt u een gesprek met de huisarts opnemen (geluid, of beeld en geluid). Dan mag dat maar geef dit wel vooraf aan.

Waarneming

Huisartsenpost Rotterdam Zuid zorgt voor de avond-, nacht-, en weekeinddiensten: Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. De ingang is naast de Spoed Eisende Hulp van het Maasstadziekenhuis. De Huisartsenpost is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Heeft u dringend hulp nodig? Bel dan eerst altijd even: 010 – 290 98 88. Visites worden alleen afgelegd als u echt niet vervoerd kunt worden.

Vakantie en nascholing

Tijdens vakanties en cursusdagen nemen de artsen van Huisartsen Laan op Zuid voor elkaar waar. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat we verwijzen naar de artsen aan de Lodewijk Pincoffsweg 82.