A A

Privacy

Huisartsen Laan op Zuid hecht grote waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Niet alleen als patient in de praktijk maar ook als bezoeker van deze website www.haloz.nl.

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, tenzij daar een nadrukkelijk doel voor is en u daar toestemming voor heeft gegeven.

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox).

De website bevat een in- en een uitschrijfformulier. De gegevens die u hierop invult worden alleen gebruikt om het in- of uitschrijfproces goed te laten verlopen. De ingevulde gegevens kunnen zo nodig gedeeld worden met uw vorige of nieuwe huisarts. Andere derden krijgen geen gegevens.

De gegevens die u invult op het herhaalreceptformulier worden uitsluiten gebruikt om de herhaalmedicatie in ons huisartseninformatiesysteem aan te maken en naar uw apotheek te versturen.

De gegevens van het contactformulier dienen uitsluitend om met u in contact te komen of uw tip of opmerking te kunnen verwerken.

Alle persoonsgegevens die u via de website stuurt bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.

Huisartsen Laan op Zuid heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij gebruiken veilige verbindingen waarover gegevens alleen versleuteld verstuurd worden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij wet- of regelgeving ons daartoe verplichten. Huisartsen Laan op Zuid beheert zelf de website en is dus ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens dossier

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de door u via de website aangeleverde persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen via de assistente. Wij nemen dan binnen 2 weken contact met u op.