A A

Nieuws

Start met vaccineren op 8 april

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Binnenkort krijgen ook wij het AstraZeneca vaccin. Op donderdag 8 april starten we met de vaccinatie voor de onderstaande groep mensen. U krijgt van ons een uitnodiging. Alleen met deze uitnodiging kunt u het vaccin krijgen. De 2de prik staat gepland op 24 juni.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

•  3 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

•  mensen geboren in 1956 en 1957

•  mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-1960 (60 – 64 jaar)

•  mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-1960 (60 – 64 jaar).

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

  • het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;
  • een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling. U kunt het kaartje voor uitzondering op de mondkapjesplicht zelf uitprinten. Dit kaartje wordt soms ook door zorgaanbieders en cliëntenorganisaties verspreid. (zie onder)
  • een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.

Geveltuin

En gezondheidscentrum verdient natuurlijk een groene entree. Een groene omgeving is gezond voor mens en dier, gezellig en verbindt mensen. Op woensdag 28 oktober is daarom een 60 meter lange geveltuin aangelegd aan de voorkant van het gebouw. Na de aanleg heeft de geveltuin ook af en toe wat aandacht nodig. Lijkt u het leuk om met groen bezig te zijn en hebt u interesse om hieraan deel te nemen? Laat het ons weten. info@haloz.nl
De geveltuin is aangelegd door Raymond Landegent, bekend van onder andere het initiatief 1000geveltuinen. De gemeente Rotterdam heeft een subsidie aangeboden, waardoor de geveltuin er ook echt kon komen.

Verandering van huisartsen

Dokter van Zyll de Jong is met zwangerschapsverlof. Dokter Both neemt voor haar waar en is er op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dokter Baartman werkt als vaste huisarts bij ons op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dokter Von Kriegenbergh werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Dokter van der Houwen heeft inmiddels afscheid genomen als huisarts in opleiding. Ze vervolgt haar opleiding ergens anders. Op 1 maart start dokter Mayer als huisarts in opleiding. Dat gebeurd in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Gecombineerde leefstijl interventie

De GLI is een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering bij mensen met overgewicht.
Het is een programma voor 2 jaar. U start met een intake bij een leefstijlcoach. Hij of zij kijkt naar uw huidige leefstijl en maakt samen met u een plan voor een gezondere leefstijl voor op een lange termijn. Daarna stelt u samen met de fysiotherapeut of oefentherapeut een beweegplan op en maakt u met de diëtiste een voedingsplan. Het voedingsplan bestaat uit individuele en groepsbijeenkomsten.
De GLI wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering
Voor een verwijzing moet u een afspraak maken op de praktijk

Opleiding

In onze praktijk leiden we elk jaar een arts op als huisarts. Dat gebeurt in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Vanaf 1 maart werkt dokter Mayer bij ons Ze is afgestudeerd als arts en specialiseert zich nu als huisarts. Ze werkt samen met dokter Prins. Omdat ze in opleiding is maakt ze regelmatig video-opnamen van de gesprekken. Natuurlijk vraagt ze daarvoor altijd eerst uw toestemming.

Landelijk Schakelpunt

Wij doen mee met het Landelijk Schakelpunt. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen andere zorgverleners uw belangrijkste medische informatie bekijken. Maar alleen als dat nodig is om u goede zorg te bieden. Bijvoorbeeld als u met spoed naar de huisartsenpost moet. Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens opgeslagen. Uw medische gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij uw huisarts en apotheek.

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.