Onze diensten

Primaire diensten

Spreekuur

Telefonisch spreekuur

Huisbezoek

Spreekuur

Spreekuren zijn uitsluitend op afspraak. Ook de verrichtingen door de assistentes en de POH’s gaan op afspraak. U kunt zowel telefonisch als aan de balie een afspraak maken. 

Het kan zijn dat de assistente vraagt naar de aard van uw klacht. Dit is om in te schatten hoeveel tijd er gereserveerd moet worden en om eventueel het spreekuur voor te bereiden.

Afspraken bij de huisarts vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Vervolgonderzoek op advies van de huisarts over het algemeen wel.

Als u onverhoopt niet kunt komen belt u dan in ieder geval even af. Afspraken die niet de dag ervoor of uiterlijk op de dag zelf voor 8.30 uur zijn afgezegd kunnen volgens het geldende tarief bij u in rekening gebracht worden (no-show tarief).

Meer tijd?
Als u meerdere vragen heeft of komt voor een lang gesprek meldt u dat dan bij het maken van de afspraak. Er kan dan extra tijd gereserveerd worden. Dit geldt ook als u met meerdere personen komt. 

Telefonisch spreekuur

Voor de praktijk zijn er iedere dag telefonisch spreekuren.

U kunt dan uw huisarts aan de lijn krijgen voor uitslagen van onderzoeken, korte adviezen, enz.

U bent zèlf verantwoordelijk voor het opvragen van uw uitslagen.
dr. Huisman    van 09:00 tot 09:30 uur op dinsdag t/m vrijdag.
dr. Adèr           van 10:30 tot 11:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
dr. Prins           van 14.00 tot 14.30 uur op maandag, woensdag en donderdag.

Huisbezoek

Visites kunt u aanvragen vóór 10:00 uur. Van visites, aangevraagd na 10:00 uur, kunnen wij niet garanderen dat ze dezelfde dag afgelegd worden. Dringende spoed daargelaten.

Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, verstandiger om naar de praktijk te komen.

Additionele diensten

Waarneming

De avond-, nacht-, en weekeinddiensten worden verzorgd door de Huisartsenpost Zuid.

Herhaal recepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen telefonisch via het keuzemenu, bij de assistente, of via het online formulier.

Wratten spreekuur

Wij hebben een wrattenspreekuur om de week op Maandag tussen 15.30 uur en 16.30 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

Urine testen

Urine voor laboratoriumonderzoek of zwangerschapstest kunt u afgeven vóór 11:00 uur. Voor de uitslag kunt u dan bellen na 14:00 uur.

Bloed prikken

Van maandag t/m vrijdag zijn de priksters van Star-MDC aanwezig voor bloedafname van 08.00 tot 08.45 uur.

Waarneming

De avond-, nacht-, en weekeinddiensten worden verzorgd door de Huisartsenpost Zuid, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. De ingang bevindt zich naast de Spoed Eisende Hulp van het Maasstadziekenhuis.

De Huisartsenpost is alleen bedoeld voor de opvang van spoedgevallen. Indien u dringend hulp nodig heeft belt u dan altijd eerst even op; telefoonnummer 010 2909888.

Visites worden alleen afgelegd als u beslist niet vervoerbaar bent. Ook hier geldt dat er op de post betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn.

Vakantie en nascholing
Tijdens vakanties en nascholingsdagen nemen de artsen van Huisartsen Laan op Zuid voor elkaar waar. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u wordt verwezen naar de artsen aan de Lodewijk Pincoffsweg 82.

Herhaal recepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen telefonisch via het keuzemenu, bij de assistente, of via het online formulier. De medicijnen kunt u de volgende dag na 11.00 uur ophalen in uw apotheek. Er wordt pas een herhaalrecept geschreven als u voor minder dan een week voorraad in huis hebt.

Ook is er de mogelijkheid dat u het herhaalrecept online rechtstreeks bij de apotheken in onze wijk  aanvraagt. De apotheek levert de medicatie pas af nadat het recept door uw huisarts is geaccordeerd. Voor deze service, genaamd Herhaalgemak, dient u zich wel eerst aan te melden bij de betreffende apotheek.

Klachtenregeling

Natuurlijk is het de inzet van alle medewerkers van Huisartsen Laan op Zuid om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Een dienstbare attitude staat daarvoor garant. Ook continue nascholing van praktijkassistentes, praktijkverpleegkundigen en huisartsen draagt daar aan bij. De adviezen van de huisartsen en de medewerkers zijn dan ook gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis en ervaring, zoals die onder huisartsen gebruikelijk is.

Zoals altijd in de wisselwerking tussen mensen, kan de communicatie wel eens haperen en zoals overal loert er het gevaar van een verkeerde inschatting of een fout. Dat is natuurlijk in de eerste plaats uitermate vervelend voor de patiënt. Maar ook de huisarts en de medewerkers voelen zich daar zeer ongelukkig door. Immers wij zijn er om patiënten te helpen en niet om schade te berokkenen.

Als u onverhoopt een klacht heeft over uw huisarts of een van de medewerkers, dan zouden wij het op prijs stellen dat u die ook met ons bespreekt. Samen kan er dan gekeken worden hoe het zo heeft kunnen lopen en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een herhaling van de gebeurtenis te voorkomen. De ervaring leert, dat het voor beide partijen het meest bevredigend is en dat er geen conflict hoeft te ontstaan, wanneer in een vroeg stadium klachten openlijk besproken worden. Bij de praktijkassistente kunt u een klachtenformulier vragen, dat u kan helpen om uw klacht beter te verwoorden, waarna uw klacht binnen het team wordt besproken. U krijgt dan een terugkoppeling op uw klacht.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder op te vragen bij de assistente en op www.skge.nl.

 Wij hopen dat deze stappen nooit nodig zijn en dat wij samen met u kunnen werken aan een lang en gezond leven zonder conflicten.